Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u j e

 

R A D I O N I C U


RADNI ODNOSI U PRAKSI


Petak, 15. veljače 2019. u 10 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Predavači:

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.

 

Prijavni list: RADNI ODNOSI U PRAKSI


* prezentacije izlaganja predavača u PowerPointu *

* pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice *

* knjiga Zakon o radu - primjena u praksi Ivice Crnića (uz nadoplatu)


   

Teme

· Odluke suda EU iz radnog odnosa (godišnji odmor, ugovor o radu na određeno vrijeme, diskriminacija, prenošenje ugovora o radu…)

· Poslovno i osobno uvjetovani otkaz kroz noviju sudsku praksu

· Otkaz ugovora o radu  zbog nezadovoljavanjana na probnom radu

· Aktualnosti sudske prakse na području materijalnih tražbina iz radnih odnosa

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


· Otkaz zbog skrivljenog ponašanja kroz noviju sudsku praksu

· Izvanredni otkaz zbog osobito važne činjenice zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć

· Postupak poslodavca kod otkaza (obrazloženje odluke o otkazu, dostava, odgovor na zahtjev za zaštitu prava radnika, dokazivanje razloga za otkaz)

· Prekršajna odgovornost poslodavca po Zakonu o radu

DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

       

Sudionici će kao materijal elektroničkim putem dobiti prezentacije predavača u PowerPointu te pisani pregled svih postavljenih pitanja i odgovora s radionice.


Uz nadoplatu radni materijal je i knjiga Ivice Crnića Zakon o radu - primjena u praksi, četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Knjiga je objavljena u studenom 2017. i najopsežniji je zbornik sudske prakse prema Zakonu o radu. Sadržava i sudsku praksu po drugim povezanim zakonima (Ustavu RH, Ovršnom zakonu, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o zaštiti na radu), literaturu i iscrpno abecedno kazalo pojmova.Opseg:984 stranice, cijena: 595 kuna.

Za sudionike radionice

cijena knjige snižena je 30% i iznosi 416,50 kuna.


   

Odgovori na pitanja i rasprava

Velik dio vremena na radionici bit će posvećen odgovorima na pitanja i raspravi. Radi što kvalitetnijih odgovora molimo sudionike da, ako mogu, svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 901 odnosno na adresu: Organizator d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 870 kuna. Za dodatni radni materijal, knjigu Zakon o radu - primjena u praksi, kotizacija se uvećava za 416,50 kn te iznosi 1286,50 kn.

Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5901-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Prijavni list: RADNI ODNOSI U PRAKSI 


Sudionici radionice prijaviti se mogu od 9,30 sati ispred ulaza u dvoranu.


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.