Organizator d.o.o., Zagreb

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICUNASLJEDNO PRAVO U PRAKSI


Utorak, 29. rujna 2015. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24


Voditelji:


Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

Jožica Matko-Ruždjak, dipl. iur., javna bilježnica u Zagrebu

Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH* neformalna atmosfera * razgovor i odgovori na pitanja *

* primjeri iz sudske prakse *

* primjer tužbi i pravnih lijekova u upravnom sporu *


Preuzimanje prijavnice


Poštovani sudionici

U rujnu ove godine izaći će knjiga Zakon o nasljeđivanju autora Damira Kontreca, Jožice Matko-Ruždjak i Đure Sesse. Zadnje izdanje te knjige, koje je izvorno napisao istaknuti pravni stručnjak dr. sc. Jadranko Crnić u suradnji s Anom-Marijom Končić, objavljeno je još 2005. i već je godinama rasprodano.

U međuvremenu je Zakon o nasljeđivanju 2013. i 2015. doživio dvije izmjene, a nakupilo se i sudske prakse, što je i povod za održavanje radionice.

Radionica je namijenjena odvjetnicima, javnim bilježnicima, sucima te svima ostalima koji sudjeluju u ostavinskim postupcima.


   

Teme

Damir Kontrec

- Aktualna pitanja oporučnog nasljeđivanja u sudskoj praksi

- Oporuka u izvanrednim okolnostima (usmena oporuka)

Đuro Sessa

- Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života

- Ništetnost nasljednopravnih ugovora u sudskoj praksi

Jožica Matko-Ruždjak

- Uredba (EU) o nasljeđivanju br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju autentičnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju

- Primjena u praksi Zakona o provedbi Uredbe (EU) o nasljeđivanju - Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju autentičnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (NN 152/14)   

Materijali

Izlaganje voditelja u obliku Powerpoint prezentacije

Primjeri oporuka, zapisnika, rješenja, ugovora i tužbiDODATNI PISANI MATERIJAL PO IZBORU


NAJNOVIJE IZDANJE knjige Zakon o nasljeđivanju (izlazi iz tiska u rujnu 2015.)

autora Damira Kontreca, Jožice Matko-Ruždjak i Đure Sesse, uz nadoplatu od 285 kn

(32% niža cijena od redovne - 420 kn)Knjiga sadržava komentare, poveznice, sudsku praksu, priloge, primjere i abecedno kazalo pojmova.

Tvrdi uvez, 610 stranica.


 


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com; faksom na 01/4611 902; 4611 901; 4611 900 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, što bi voditeljima omogućilo da što potpunije na njih odgovore.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja ili davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 690 kuna. Za uplate do 15. rujna 2015. odobravamo popust 100 kuna (590 umjesto 690 kuna). Za dodatni pisani materijal (knjigu „Zakon o nasljeđivanju“) naknada se uvećava za 285 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5504-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Sudionici radionice radni materijal mogu podići od 9 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.