Organizator d.o.o., Zagreb

 

p r i r e đ u je

 

RADIONICU


UPRAVNI SPOR U PRAKSI

s osvrtom na nove propise o upravnom sporu


Srijeda, 27. svibnja 2015. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska 24


Voditelji:


Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda RH

Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda RH

Mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda RH* neformalna atmosfera * razgovor i odgovori na pitanja *

* primjeri iz sudske prakse *

* primjer tužbi i pravnih lijekova u upravnom sporu *


Preuzimanje letka i prijavnice


Poštovani sudionici

Krajem 2014. izmijenjen je Zakon o upravnim sporovima o čemu će iskusni pravni stručnjaci iz područja upravnog sudovanja uvodno govoriti. Naglasak će se staviti na praktična pitanja sudjelovanja stranaka i njihovog zastupanja u upravnom sporu, na najčešće propuste u pisanju tužbi i pravnih lijekova te kako ih izbjeći.

Radionica je namijenjena odvjetnicima koji zastupaju građane i pravne osobe, s jedne strane, i službenim osobama koji zastupaju javnopravna tijela čija se odluka pobija s druge strane, ali i svima ostalima koji sudjeluju u upravnom sporu.


   

Teme

• Novi propisi o upravnom sporu

• Stranke i njihovo zastupanje

• Tužba - odgodni učinak tužbe i privremene mjere

• Pravni lijekovi

• Izvršenje

• Ocjena zakonitosti općih akata

• Analiza i razmjena mišljenja

• Rasprava i odgovori na pitanja


   

Materijali

Izlaganje voditelja u obliku Powerpoint prezentacije.

Primjeri tužbe i žalbe.DODATNI PISANI MATERIJAL PO IZBORU


NAJNOVIJE IZDANJE (izlazi iz tiska u svibnju 2015.)

Knjiga „Upravni spor u praksi“,

drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

autora Ante Galića, Lidije Rostaš-Beroš i Inge Vezmar Barlek

uz nadoplatu od 270 kn (25% niža cijena od redovne - 360 kn)


 

Knjiga sadržava 114 primjera dopisa, tužbi, žalbi i ostalih podnesaka te sudskih odluka prema najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima. Primjeri i pojedina poglavlja popraćeni su napomenama autora te sudskom praksom upravnih sudova i Visokog upravnog suda RH.

Knjiga sadržava i izvadak iz Sudskog poslovnika, abecedno kazalo pojmova te pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima («Narodne novine» 20/10., 148/12. i 152/14.).

U odnosu na prethodno izdanje knjiga je obogaćena sudskom praksom, dodano je 26 novih primjera, a postojeći su prilagođeni zakonskim izmjenama.


Opseg knjige je 436 stranica.

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Korisno bi bilo da sudionici unaprijed na mail adresu: organizatordoo@gmail.com ; faksom na 01/4611 902; 4611 901; 4611 900 ili poštom na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III pošalju pitanja, što bi voditeljima omogućilo da što potpunije na njih odgovori.

Sudionici će, naravno, moći i neposredno na radionici postavljati pitanja ili davati svoje komentare.        

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na: organizatordoo@gmail.com, na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III. Zbog ograničenog broja mjesta pisana prijava je obvezna.


Naknada za radionicu i radni materijal iznosi 690 kuna. Za dodatni pisani materijal (knjigu „Upravni spor u praksi“) naknada se uvećava za 270 kuna. Naknada se uplaćuje unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj HR00 5503-xxx (xxx je Vaš OIB).

Sudionici radionice radni materijal mogu podići od 9 sati ispred ulaza u dvoranu.

Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.