Teme i predavači       Godišnjak  


HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU


u suradnji s


Organizatorom d.o.o., Zagreb


priređuje


XXXIII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSEOpatija, Grand Hotel Adriatic

18. i 19. listopada 2018.


* I OVE GODINE RADIONICE IZ PARNIČNOG I OVRŠNOG POSTUPKA *

Dragan Katić; Renata Šantek i Vesna Žulj


a) parnični postupak - Dragan Katić, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


b) ovršni postupak - Renata Šantek, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vesna Žulj, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


PRIJAVNI LIST OPATIJA 2018.


   

TEME I PREDAVAČI


1.

Kamate i novčane obveze - dr. sc. Petar Miladin, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Izravna primjena Ustava pred sudovima - dr. sc. Mato Palić, dipl. iur., docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

3.

Ugovor o građenju - sudska praksa o spornim pitanjima - mr. sc. Igor Periša, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

4.

Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu - dr. sc. Hrvoje Sikirić, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

5.

Pregled različite prakse županijskih sudova - Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

6.

Otkaz ugovora o radu - aktualnosti u pogledu razloga i postupka otkazivanja - Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

7.

Ustavna tužba i zahtjev Europskom sudu za ljudska prava - analiza, značaj te način sastavljanja tih pravnih lijekova - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu i Sanja Trgovac, dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica - mentorica, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda

8.

Pretpostavljeno vlasništvo i povjerenje u zemljišne knjige - dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske   ZBORNIK RADOVA

   Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 25 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.


 
POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJA

   

   Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja i konzultiraju se s autorima referata.

Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, e-mail: organizatordoo@gmail.com, s napomenom “za Opatiju 2018.”, najkasnije do 10. kolovoza 2018. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 25. Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.PRIJAVE, NAKANADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALI

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 25 i ostali radni materijal iznosi 1.760 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5805-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala


Smještaj: Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj na tel. 051 719 010 ili info@hotel-adriatic.hr

 

PRIJAVNI LIST OPATIJA 2018.

D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                    Urednik savjetovanja

        mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur.                                                                             Đuro Sessa, dipl. iur.